رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

داستان شب : اتفاق همیشه ناگهانی است نوشته پاکسیما مجوزی

 

 

پاکسیما مجوزی نویسنده و روزنامه نگار سرشناس ایرانی دکترای جامعه شناسی ادبیات دارد و اثار متنوعی از او به چاپ رسیده است.روی دیگرسکه صادق هدایت و هفت سال در هند به همرا سه مجموعه داستان کارنامه درخشانی را برای پاکسیما رقم زده است.

در داستان شب اینبار هایده آهی داستان  اتفاق همیشه ناگهانی است را از کتاب آسمان می شوم اجرا می کند و ژرژ چهاربخش کارگردانی این برنامه را به عهده دارد.

در اتفاق همیشه ناگهانی است نویسنده‌ای در کافه‌ای نشسته و قصد نوشتن داستانی را دارد. مرد و زن قهرمان داستان او گویا در واقعیت نیز وجود دارند. شاید کسانی هستند که برای خوردن قهوه آمده‌اند.

نویسنده به زندگی آن‌ها جهت می‌دهد و زن و مرد این جهت را بازی می‌کنند. هسته کلی اثر دارای یک حالت رمانتیک است.

پاکسیما مجوزی نویسنده ای تواناست که داستانهایش فضائی دل نشینیبرای خواننده ایجاد میکند

ار پاکسیما کتاب جدیدی با نام او شب ها می آید توسط انتشارات هزاره سوم منتشر شده است که سومین مجموعه داستان اوست

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل