رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

داستان شب: تقصیر من نیست نوشته نوشین وحیدی

اینبار در داستان شب نوشین وحیدی یکی از قصه های دلنشین خودش را می خواند

تقصیر من نیست یک روایت ساده زندگیست که شاید ما از کنارش به سادگی بگذریم ولی نوشین با حس زنانه و نگرشی ژرف از این روایت قصه ای دل نشین می سازد.

ژرژ چهار بخش این دا ستان را کارگردانی کرده است
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل