رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

داستان شب: هامون و دریا “قسمت سوم”

 

داستان هامون و دریا نخستین داستانی است که هفت سال پیش در برنامه داستان شب رادیو پویا به اجرا درآمد

    هامون و دریا نوشته عباس جهانگیریان است و هایده آهی  قصه گوی این داستان است. کارگردان داستان شب ژرژ چهار بخش می باشد در این برنامه هایده درودی آهی قسمت سوم و پایانی داستان شیرین هامون و دریارابرایمان اجرا میکند

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل