رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار
در برنامه “در قلمرو سیاست و فرهنگ” وحید بدیعی با دکتر مسعود نقره کار در زمینه مسایل فرهنگی و سیاسی به گفتگو می نشیند.

در برنامه این هفته دکتر نقره کار پیرامون تیراندازی اخیر در یک مدرسه در ایالت فلوریدا و معضل آزادی اسلحه و تیر اندازی در مدارس را بررسی میکند.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور