رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار حکم اعدام و ضرورت اتحاد برای برخورد با آن

 

 

در این برنامه دکتر مسعود نقره کار به معضل اعدامهای بی رحمانه در حکومت اسلامی و ضرورت شکل گیری اتحاد سازمانها و نهاد ها برای تشکیل یک واحد ملی برای مبارزه با جمهوری اسلامی  می  پرداخته  لازم به توضیح است که در این گفتگو به رای اعدام برای نوید افکاری اشاره شده که متاسفانه نوید بعد از این گفتگو اعدام شده است!
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل