رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

“در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار “بیانیه های اخیر

 

 

 در سه هفته اخیر دوبیانه از جانب سه تن از امضاکنندگان بیانیه معروف چهارده نفر و یک بیانیه مشترک از جانب گروهی از مبارزان اپوزیسیون با رنگین کمانی از باورها تحت عنوان “بیائید به هم به پیوندیم” منشرشد که انعکاس وسیعی داشت .

در باب این سه بیانیه به سراغ دکتر مسعود نقره کار رفته ایم تا از نظرات تحلیلی وی در این موارد آگاه شویم

بیانیه بیائید به هم بپیوندیم

بیانیه نخست سه تن از امضا کنندگان “بیانیه 14” از زندان

بیانیه دوم سه تن از امضا کنندگان «بیانیه ۱۴» از زندان:
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل