رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در قلمرو سیاست و فرهنگ روز جهانی کارگرو روز معلم با ظلم بی پایان

 

در برنامه این هفته در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار به اول ماه مه روز جهانی کارگر و به 12 اردیبهشت روز معلم در ایران پرداخته شده و همچنین به پیام دردناک محمد نوری زاد در ارتباط با حکم زندان پسرش و خطرات بیماری کرونا برای زندانیان سیاسی،عقیدتی و زندانیان عادی پرداخته شده است

 

 

پیام محمد نوریزاد از زندان :

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل