رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

رواداری قسمت دهم

احد قربانی دهناری

 

 

رواداری – مروری بر تسامح، تساهل و مدارا در فرهنگ و ادب ایران

رواداری پاره دهم: رابعه عَدویَه – نفی منی و خوددوستی و خودپرستی

یکی  از رواداران نامی فرهنگ ایرانی، رابعه عَدویَه است و می‌گوید که منی و خوددوستی و خودپرستی از گریبان هیچ زنی بر نیامده است.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل