رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

رواداری پاره بیست و پنجم – ابوشکور بلخی: خردمند هرگز نکوشد به جنگ

ابوشکور بلخی (زادهٔ ۳۰۰ ه. ق.) شاعر نام‌آور سده چهارم هجری و آفریننده‌ی داستان منظوم «آفرین نامه» در حکمت، اندرز، پند و آموزه‌های دوران ساسانی است. ابوشکور به دو زبان فارسی و عربی شعر سروده است. او در نکوهش خشونت و ستایش رواداری بسیار سخن گفته است و پافشاری می کند:

خردمند هرگزنکوشد به جنگ. به گفتار من درباره‌ی ابوشکور بلخی گوش کنید.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل