رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

روشنائی گفتگو با احمد جواهریان :ایران درگردباد حوادث

 

ایران این روزها در بحرانی ترین شرایط خود گرفتار گردباد حوادث سیاسی شده است حوادثی که شاید هرکدام میتوانست برای یکسال یک کشور را به خود مشغول کند کوید19 کوبنده و بی قرار با کمک بی مسولیتی ها و مدیریت غلط کشور جان مردم را می گیر،اعدام نوید افکاری مردم را عزادار کرده فشار تحریم های بی رحمانه مردم را به ستوه آورده ،کشیدن ماشه از جانب ترامپ رئیس جمهور روانی آمریکا و نواختن طبل جنگ به دوست او انتخابت غریب الوقوع آمریکا و نقشی که نتیجه این انتخابات در سرنوشت حکومت اسلامی خواهد داشت همه وهمه سرگیجه سیاسی به وجود آورده به این بهانه پای صحبت های احمد جواهریان دوست و همکار خوبمان نشسته ایم
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل