رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

زنان نیمه برابر : گفتگو با دکتر شورا مکارمی

 

در برنامه این ماه  زنان نیمه برابر جمیله داودی گفتگوئی شنیدنی با دکتر شورا مکارمی انجام داده است.

شورا مکارمی دختر فاطمه زارعی  از قربانیان نسل کشی دهه 60 مباشد . فاطمه زارعی دبیر فیزیک و از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود.

شورا هشت ماهه بود که مادرش بازداشت شد و شش ساله بود که مادر را اعدام کردند! شورا همراه پدر به فرانسه می اید و تحصیلاتش را تا مقطع دکترا ادامه میدهد شورا در بیست سالگی متوجه اهمیت این میشود که مادر و خاله اش از اعدام شدگان دهه 60 هستند . از آن تاریخ به دادخواهی مادر بر میخیزد . مستند هیچ وترجمه و نشر کتاب خاطرات عزیز زارعی پدر بزرگش از جمله کارهای ارزنده شور است.

کتاب زندگی نامه و یادداشت های عزیز زاذعی پدر بزرگ شورا را ازطریق لینک زیر میتوانید تهیه منید

یادداشت ها
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل