رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

زنان نیمه برابر : گفتگو با زهرا باقری و کاوه کرمانشاهی

 

 

در این برنامه جمیله داودی به مناسبت روز بین المللی  مبارزه با خشونت علیه زنان به سراغ 2 تن از موسسان  شبکه

“مردان علیه خشونت ناموسی” زهرا باقری و کاوه کرمانشاهی رفته است وبا آنها پیرامون این شبکه و اهدافش گفتگو نموده استَ

 

برای تماس با شبکه مردان علیه خشونت ناموسی از طرق زیر میتوانید با آنان مرتبط شوید

https://mahv.se/

no.to.honour@gmail.com

Instagram: @no_to_honor

Facebook: Against honor-related violence

Twitter: @no_to_honor

برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید :

 0046700530584

همایش تشکل های زنان ایرانی برای مبارزه علیه خشونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل