رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

طلسم همبستگی و معضل مهاجرین افغانستان

هرچه از عمر جمهوری اسلامی میگذرد ضرورت همبستگی برای مقابله با غول نظام حاکم بیشتر و بیشتر میشود .

در این را ه تلاش های فراوانی هم شده است ولی همچنان بعد از 42 سال هنوز نتوانسته ایم نیروئی تشکیل دهیم تا قادر باشد شاخ غول را بشکند و مردم بی پناه را از جور وظذلم نظام رهائی بخشد.و این طلسم همبستگی است عنوان مقاله دکتر مسعود نقره کار که سوژه قسمت اول بحث اینبار ماست.

در قسمت دوم سوژه بحث ما معضل مهاجران افغانستانی است که باعث نگرانی های فراوانی شده است از یکسو تحریک مردم برای واکنشهای نژاد پرستانه باعث برخی حرکات ناپسند از جانب هموطنانمان شده است و از سوی دیگر ورود غیر قانونی تعداد زیادی مرد افغانستانی از مرزهای ایران بحث برانگیز شده است

این دو بخش گفتار اینبار ما بادکتر مسعود نقره کاردر برنامه در قلمرو سیاست و فرهنگ می باشد
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل