رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

“علت پرخاشگری ها و برخوردهای ناشایست مخالفان کمپین”نه به جمهوری اسلامی

این روزها  امضای کمپین بزرگ نه به جمهوری اسلامی سرو صدای زیادی کرده است امضای 640 نفر از شناخته شده ترین چهره های سیاسی ،فرهنگی، هنری و علمی از داخل و خارج از کشور به اعتبار این بیانیه افزوده است.

در این میان تعداد اندکی از کنشگران سیاسی نسبت به این بیانیه و امضاکنندگان آن واکنش های غیر منتظره ای نشان داده اند! در این باب با دکتر مسعود نقره کار به گفتگو نشسته ایم تا علل پرخاشگری و برخوردهای نا شایست مخالفان کمپین نه به جمهوری اسلامی را جویا شویم
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل