رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

فرازهای انقلاب ایران در سومین ماه به پا خاستن مردم

 

 

در سومین ماه آغاز انقلاب زن، زندگی، آزادی هستیم در این مدت شاهد رشادت ها و حرکت شجاعانه مردم میهنمان بودیم که در سرتاسر ایران به خواسته اند و همچنین شاهد دد منشی های رژیم و عواملش هستیم

در این باب یگ بار دیگر به سراغ دکتر مسعود نقره کار رفته ایم تا از دید پژوهشگرانه این پزشک مبارز اتفاقات ایران را باز بینی کنیم
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل