رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

فرهنگ دادگستری: نه به اعدام

بیداد

 

نه به اعدام

 

 

از این هفته برنامه تازه رادیو پویا فرهنگ دادگستری آغاز به پخش میکند

این برنامه  را فرزین خوشچین برایتان تهیه میکند

امیدواریم این برنامه برایتان شنیدنی باشد نظرات شما میتواند در بهبود این برنامه مارا یاری کند

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل