رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

قسمت اول کتاب ماجراهای ساده و کوچک روح درخت

از این هفته شهرنوش پارسی پور نویسنده صاحب نام ایرانی برنامه تازه ای را برای رادیو پویا تدارک دیده است

در این برنامه شهرنوش برایمان کتاب میخواند

نخستین کتابی که او برای این برنامه برگزیده کتاب ماجراهای ساده و کوچک روح درخت میباشد که قسمت اول آنرا می شنوید.

 

 

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل