رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

محسن نژاد

 محسن نژاد در اوائل دهه 50 در تهران بدنیا آمد او سالهای کودکی را در شهر های مختلف ایران به سر برد از دبیرستان خوارزمی د یپلم گرفت و پس از سربازی برای تحصیلات عالیه به مدرسه عالی بازرگانی رفت و در رشته بازرگانی بین  الملل فارغ التحصیل شد

محسن از موسسین  جمعیت اتحاد  برای آزادی و   استقلال بود، این جمعیت شامل تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه های مختلف بود این گروه همراه با چند گروه دیگر  بعد ها  جبهه دمکراتیک ملی را به رهبری شکرالله پاک نژاد و متین دفتری  بنیاد نهادند

پس از فروکش کردن فعالیت های جبهه دمکرانیک به راه کارگر پیوست. محسن در  در اوائل دهه 80 از ایران  گریخت  و به کردستان  رفت  از انجا بود که  در  برنامهای  رادیوئی راه کارگر به فعالیت پرداخت و در کنار نوشتن از برنامه سازان این رادیوبود،از اوائل دهه 90 به آمریکا آمد .وی در دفاع از حقوق بشر، همواره در جنبش های جمهوری خواهی  و دمکرات فعال بوده استتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل