رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

میهمان این هفته : مهدی اصلانی گفتمان پیرامون بیستمین قتل های زنجیره ای

در برنامه این هفته گفتمان، مهدی اصلانی نویسنده ،کنشگر سیاسی، و از بازماندگان قتل عام دهه 60 میهمان گفتمان است

برنامه این هفته به بیستمین سالگرد قتل های زنجیره ای اختصاص داده شده .

مهدی اصلانی با نگاهی روشنگرانه این جنایت نظام حونخوار جمهوری اسلامی را زیر ذره بین میبرد.

فایل صوتی:
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.