رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

نمایش صبری تا کران روزگاران

 

نقاشی: مختار پاکی

« آنچه امروز سبب شرمساریست، بدنبال دیروز است»
نمایش صبری تا کران روزگاران، که دوره ای از تاریخ قاجار را در بر می گیرد، تلاشی ست برای نمایاندن مجموعه کوتاهی ها، غفلت ها و خیانت ها که دست در دست هم به تلاشی روند پیشرفت در سرزمین مان ایران، انجامیدتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل