رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

نگاهی برهمایش جمعیت سوسیال دموکراسی

 

 دیپلمات های ترورریست و تحریم نمایش انتخابات

در این برنامه دکتر مسعود نقره کار جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران و همایش اخیرش را مورد بررسی قرار میدهد.

وی سپس   پیرامون  محکومیت اسدالله اسدی دیپلمات حکومت اسلامی که دادگاهی  در بلژیک  اورا که دبیر سوم سفارت ایران در وین بود ، برای برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در یک نشست سازمان مجاهدین

خلق در پاریس مجرم شناخت و به ۲۰ سال حبس محکوم کرد سخن می گوید

و در بخش پایانی؛ تحلیل دکتر نقره کار را پیرامون نمایش مسخره انتخابات در حکومت اسلامی  خواهیم شنید.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل