رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

نگاهی بر وضعیت زندانیان سیاسی در ایران در گفتگو با دکتر مسعود نقره کار

 

در این برنامه دکتر مسعود نقره کار به معضل زندانیان سیاسی ،برخورد با آنان در بازداشتگاه ها ،زیر پا گذاشتن حقوق انسانی آنان و احکام سنگین چون اعدام و زندان های طویل مدت می پردازد
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل