رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

هزار ویک شب: شب چهارم

از همه آنان که همراه بودند، شنیدند و با دلگرمی و مهر مرا یاری دادند، سپاسگزارم
اگر نشنیده‌اید شبی وقت بگذارید و بشنوید
اگر شنیده‌اید و دوست داشتید به دیگران هم پیشنهاد دهید
می‌دانم که بسیاری از شما فکر می‌کنید که موضوع این روایت‌ها موضوع امروز ما نیست اما شاید اگر نیک بنگرید و بشنوید رد و اثر همه این روایت‌های دیرین تاریخ سرگذشت انسان را در هر کنارٰگوشه‌ی این چهان به هزار و یک شکل و رنگ گوناگون باز بشناسید.

«هزارویک شب جباری را به انسان تبدیل کرد.» ژوزف کمبل

«من هر وقت به خانه می‌روم
می‌دانم که کتاب ارزشمندی منتظر من است
و آن همان هزار و یک شب است.» آندره ژید
???????
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل