رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

همایش پر اهمیت جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران و بحثی پیرامون مقاله “همه با هم، تنها راهِ پیروزی

 

در این برنامه دکتر نقره کار ابتدا پیرامون مقاله ای که اخیرا تحت عنوان “همه با هم”، تنها راهِ پیروزی، از ایشان منتشر شده صحبت می کنند و سپس به همایش در پیش رو که جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران برگزار کننده آن است و به خاطر تنوع در سخنرانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است خواهد پرداخت

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل