رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

“پژوهشی در زندگی مه ستی گنجه ای(مهستی گنجوی)”قسمت اول

 

.در این برنامه بدنبال رد پای زنان هستیم در تاريخ ادبيات  ،فرهنگ و هنر  پارسی،بد نبال اولین ها ، شب چراغ های ره گشا ،تابو شکن ها از دیروز تا امروز

اینبارهنگامه عباسی به پژوهش پیرامون مه ستی گنجه ای”مهستی گنجوی”پرداخته  است و در رابطه با این شاعره بزرگ با دکتر میترا هوشیار استاد جامعه شناسی دانشگاه به گفتگو نشته است
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل