رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

“پژوهشی در زندگی مه ستی گنجه ای(مهستی گنجوی)”قسمت دوم

 

.در این برنامه بدنبال رد پای زنان هستیم در تاريخ ادبيات  ،فرهنگ و هنر  پارسی،بد نبال اولین ها ، شب چراغ های ره گشا ،تابو شکن ها از دیروز تا امروز

 اینبارهنگامه عباسی به پژوهش پیرامون مه ستی گنجه ای”مهستی گنجوی”پرداخته  است که قسمت دوم آنرا می شنوید
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل