رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گزارش های نازیلا طوبائی از دادگاه حمید نوری در استکهلم گفتگو با حمید اشتری

بسیار خرسندیم که دوست و همکار خوبمان نازیلا طوبائی که از دادخواهان جنایات رژیم است برای حضور در دادگاه حمید نوری به استکهلم رفته است و از آنجا .

گزارشات و گفتگوهای ویژه ای را برای رادیو پویا تدارک و ارسال میکند

نازیلا و خانواده اش سه قربانی  از ستم حکومت ملایان داشته اند دو دائی وی همراه با برادرش سیامک طوبائی از قربانیان جنایات رژیم هستند .

  با سپاس از نازیلای عزیز اولین گزارش او از استکهلم را که کفتگو با حمید اشتری یکی از شاهدان اصلی  دادگاه حمید نوری است می شنویم
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل