رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان :این هفته با مهدی اصلانی

میهمان این هفته برنامه گفتمان مهدی اصلانی است، مهدی اصلانی نویسنده کتابهای کلاغ و گل سرخ و آخرین فرصت گل از کنشگران صاحب نام سیاسی است که تجربه ساله زندان در دهه 60 را بردوش میکشد و از بازماندگان کشتار تابستان 67 می باشد .

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل