رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان این هفته: گفتگو با ناصر پاک نژاد

میهمان این هفته ناصر پاک نژاد می باشد

پاک نژاد در معرفی خودش می گوید:

فعالیت‎های سیاسی‎ام را از سال 1359 با هواداری ازسازمان چریک‎های فدایی خلق (اقلیت) در مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی آغازنمودم و حدود چهارسال هوادار این سازمان بودم.

با افزایش آگاهی‎هایم ازاین جریان فاصله گرفته و به تفکرات ملی گرایش پیدا کرده‎ام.

درزمستان سال 1379 ( اوایل2001) براساس بررسی‎ها و تحقیقاتی که طی چند سال با تنی چند از دوستان درداخل کشورانجام داده بودیم، طرحی را بنام “اتحاد باهم” درقالب ایجاد ” شورای آزادی” به پایان رساندیم که مهمترین ویژه گی طرح، ارایه راه کاراجرایی است که امکان بازگشت دیکتاتوری، درهرشکل از نظام های سیاسی منتخب مردم را، به هیچ شخص و نیرویی درفردای ایران نمیدهد؛ و مردم خواهند توانست با استقرار آزادی و دمکراسی تضمین شده برای همیشه و بدون نگرانی به خواسته‎های به حق و انسانی خود، درایرانی آباد و آزاد برسند.

با خروج‎ام ازکشور، ازاواخرسال 2002 (پائیز 1382) و به نمایندگی ازطرف دوستان، تلاش کردم که طرح را به اطلاع و جلب نظرکلیه اشخاص مطرح و شناخته شده، همچنین به کلیه احزاب وسازمانها برسانم، اما متاسفانه ازسوی این اشخاص و جریانات، برخوردهای مناسب صورت نگرفت و طرح اجرایی نشد.

درسال 2011 و درکنار طرح شورای آزادی، با تنی چند از دوستان گروهی را بنام “گروه رایزنی برای ایجاد جبهه آزادیخواهان” ایجاد کردیم و پیشنهاد انجام گفتگوی ملی را برای پیدا کردن راه حلی برای ایجاد همبستگی ملی مطرح کردیم.

از نیمه دوم سال 2013 نیز بطورمشخص طرح ” گفتمان ملی برپایه منافع ملی” را برپایه دو اصل مطرح کردیم و طی رایزنی‎هایی که انجام دادیم، دراواخر سال 2014 مجموعه‎ایی را بنام “هئیت موسس تدارک گفتمان ملی” ایجاد کردیم ودرجهت فراهم آوردن شرایط برگزاری این گفتمان، تلاشهایی نمودیم.

اکنون نیز، هم‎چنان بهترین راه حل ایجاد آلترناتیوی که مورد اعتماد و حمایت مردم را واقع شود را، درانجام گفتمان سراسری و ملی با محوریت تأمین منافع ملی میدانم و تلاشهایی برای تحقق آن انجام میدهم.

این گفتگوی شنیدنی را از طریق لینک های زیر میتوانید بشنوید و ببینید

 

 

ناصر پاک نژاد
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل