رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان با مهدی ذوالفقاری میهمان: دکتر سیاوش عبقری

دکتر سیاوش عبقری، استاد دانشگاه Morehouse در شهر آتلانتای آمریکا از بنیانگذاران حزب آرا میهمان امروز برنامه گفتمان است.

در سلسله برنامه های تازه گفتمان مهدی ذوالفقاری ضرورت تشکل سوسیال دمکراتهای ایرانی را مورد سوال قرار می دهد.
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل