رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان حقوق بشر با الهه امانی حقوق بشر و سازمان ملل

فریده پور عبدالله


الهه امانی در۲۸  سال گذشته یکی از اعضا کادر مدیریت  وعلمی دانشگاه ایالتی  کالیفرنیا  (CSU)  در شهر فولرتون و لانگ بیچ بوده و در این دانشگاه ها در رشته مطالعات زنان تدریس کرده اند. او درحال حاضر مدیر فناوری دانشجویی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا  در شهر فولرتون وعضو تیم  اجرایی / آموزشی، مبارزه و رفع تبعیض جنسیتی (Title IX) این دانشگاه می باشد. الهه امانی تا کنون در بسیاری از جلسات مربوط به حقوق بشر و زنان در سازمان ملل متحد حضور یافته و بیش از  ۲۰  سال  است که بعنوان میانجی در خصوص حل اختلافات بویژه در زمینه جنسیت و فرهنگ بوده است .  وی با سازمان میانجیگران بدون مرز به ویژه در زمنیه یافتن راهکارهای در زمنیه نقش زنان در استقرار صلح پایدار فعالیت داشته است. همچنین, الهه امانی مسئول دوایر شبکه  فرهنگی زنان، بینا میباشد .

 در نوامبر ۲۰۱۵  بعنوان یک از اعضای هیأت منصفه دادگاه جهانی زنان علیه جنگ و در راستای صلح در شهر بنگلور هند انتخاب شد. این دادگاه  جنگ را بطور گسترده ای تعریف نموده که شامل جنگ در خانه ، جامعه و جنگ در سطح جهانی، خشونت خانگی، آزار و اذیت و بی حرمتی در جامعه،  دستگیری و بازداشت متجاوزان توسط دولت، اشغال نظامی ،  مقابله و جنگ  اقتصادی و آزار و اذیت زنان در دنیای مجازی نیز میگردد

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل