رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان حقوق بشر : نابسامانی محیط زیست در ایران

فریده پور عبدالله

در برنامه این هفته گفتمان حقوق بشر  فریده پور عبدالله به سراغ اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا رفته است تا پیرامون نابسامانی های محیط زیست در ایران گفتمان داشته باشند

اعظم بهرامی کارشناس فیزیک محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر  سرگرم گذراندن دوره دکترا در دانشگاه تورینو در ایتالیا می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل