رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتگوی مهدی ذوالفقاری با جهانگیر لقائی به بهانه سالگرد 22 بهمن

 

43 سال از انقلاب ایران گذشت 43 سال ظلم بی پایان از حکامی که بوئی از انسانیت نبرده اند و شقاوت و بی رحمی را در کنار جنایت و خیانت آشکار به مرزی رسانده اند که برای توصیف این حکومت باید واژه ای نو ساخت

به بهانه سالگشت 22 بهمن مهدی ذوالفقاری به سراغ یکی از چهره های سرشناس سیاسی رفته است و با وی پیرامون ساگرد 22 بهمن به گفتگو نشسته است

مهمان این برنامه جهانگیر لقائی اقتصاد دان و کنشگر شناخته شده سیاسی است که از سالها پیش از انقلاب در ایران و سپس در خارج از کشور استوار و پایدار به دنبال آزادی و عدالت اجتماعی بوده است و عمری را در این راه مبارزه کرده است.

در 43 سال گذشته هرکجا کهحرکتی و یا کوششی برای رهائی ایران ازچنگال دژخیمان رژیم بوده جهانگیر لقائی هم آنجا حضور داشته

در این برنامه گفتگوی مهدی ذوالفقاری با جهانگیر لقائی را میشنوید
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل