رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتگو با حمید کفائی برگزار کننده مرسم نوروزی  در شهر سن رافائل مارین کانتی

هر ساله شهر سن رافائل در مارین کانتی شمال کالیفرنیا شاهد مراسم بزرگی برای نوروز است امسال نیز در بزرگداشت چهارشنبه سوری و سیزده بدر 2 مراسم جداگانه با حضور ایرنیان علاقمند در این شهر برگزار

میگردد. مراسم نخست برای بزرگداشت چهرشنبه سوری است که روز سه شنبه پارک زیبای

McNear’s Beach Park (San Rafael)

201 Cantera Way, San Rafael, CA

وروز یکشنبه سوم آوریل مراسم سیزده بدر در همین پارک برگزار خواهد شد

مراجعه فرمائید ipersian.org برای اطلاعات بیشتر به تارنمای

https://www.ipersian.org/

در مورد این جشن ها گفتگوئی داریم با گفتگو با حمید کفائی برگزار کننده مرسم نوروزی  در شهر سن رافائل مارین کانتی

 

 

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل