رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بایگانی ماهانه: 081397گفتمان با دکتر مسعود نقره کار

در برنامه این هفته گفتمان مهدی ذوالفقاری پای گفتمان با دکتر مسعود نقره کار نشسته است. دکتر نقره کار سالها تجربه کار در بیمارستانهای روانی را دارد. در این برنامه زیر و بم زندانی شدن هاشم خواستار معلم مبارز مشهد در بیمارستان روانی "بدون هیچ سابقه مشکلات روحی روانی" مورد بررسی قرار میگیرد. شنیدنگفتمان حقوق بشر این برنامه : ضرورت مدارا در گفتمان سیاسی

همزیستی از بدو اغاز تمدن بشری همواره یکی از نیازهای جامعه بوده است و انسان همواره در تلاش است تا راه حلی برای همزیستس مسالمت آمیز پپدا بکند. در این باب فریده پورعبدالله پای صحبت دکتر منصور فرهنگ نسته است. شنیدنتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل