رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

بایگانی ماهانه: 021399


فریده پور عبدالله

گفتمان حقوق بشر : گفتگو با رضا معینی درباره گزارش تازه سازمان جهانی گزارشگران بدون مرز و در باره پرونده رایانه ای دستگاه قضائی که بسیاری از جنایت های رژیم را مستند کرده است

گفتمان حقوق بشر : گفتگو با رضا معینی درباره گزارش تازه سازمان جهانی گزارشگران بدون مرز و در باره پرونده رایانه ای دستگاه قضائی که بسیاری از جنایت های رژیم را مستند کرده است شنیدندر قلمرو سیاست و فرهنگ روز جهانی کارگرو روز معلم با ظلم بی پایان

در برنامه این هفته در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره کار به اول ماه مه روز جهانی کارگر و به 12 اردیبهشت روز معلم در ایران پرداخته شده و همچنین به پیام دردناک محمد نوری زاد در ارتباط با حکم زندان پسرش و خطرات بیماری کرونا برای زندانیان سیاسی،عقیدتی و زندانیان عادی پرداخته شده است شنیدنتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل