رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آزادی و عدالت اجتماعیدیدگاه های حسن شریعتمداری در باره سوسیال دمکراسی

برنامه آزادی و عدالت اجتماعی برنامه ایست که درآن پای صحبت سیاسیون و اهل علم و قلم می نشنیم و پیرامون باور سوسیال دمکراسی از آنها پرسش هائی به عمل می آوریم در این برنامه مهدی ذوالفقاری به سراغ حسن شریعتمداری کنشگر سیاسی رفته است تا از نظرات وی پیرامون سوسیال دمکراسی مطلع گردد . شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل