رادیو پویا

-
تازه های رادیو

تازه های رادیو پویا

-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

آن روی سکهآن روی سکه: گفتگو با پرویز ضرغامی پیرامون تقسیم بندی کشوری و پیشنهاد حسن شریعتمداری

در این برنامه به سراغ پرویز صرغامی از کنشگران سیاسی واز سران عشایر فارس رفته ایم تا پیرامون مقاله جنجالی و نا آگاهانه  حسن شریعتمداری پیرامون تقسیمات کشوری با وی گفتگوئی داشته باشیم لازم به توضیح است که پرویز ضرغامی در مقاله ای مستدل این پاسخگوئی را انجام داده استلینک مقاله پرویز ضرغامی را در زیر مشاهده می کنید شنیدنگفتگو با دکتر منوچهر سلجوقیان

میهمان این هفته آنروی سکه دوست و همکار عزیزمان دکتر منوچهر سلجوقیان است که کتاب علمی تازه ای از وی منتشر شده است. این کتاب به زبان انگلیسی است و Nutrition Topics for Healthcare Professional نام دارد. انتشار این کتاب انگیزه این گفتگو بود. شنیدنآنروی سکه: گفتگو با پروین اردلان پیرامون کنفرانس حرکت ورای چالش ها

روز شنبه 7 سپتامبر کنفرانس یک روزه حرکت ورای چالش ها توسط گروه صدای زنان برای تغییر در شهر سانی ول برگزار میشود در این ارتباط با پروین اردلان سخنران اصلی این سمینار به گفتگو نشسته ایم شنیدنآنروی سکه گفتگو با ترانه روستا پیرامون کنفرانس حرکت فراسوی چالش ها “Moving Beyond Barriers”

  https://radiopooya.byoaudio.com/dmobile/radiopooya-20190829101743-7739.mp3   به بهانه برگزاری کنفرانس حرکت فراسوی چالش ها “Moving Beyond Barriers” به سراغ ترانه روستا از برگزارکنندگان این کنفرانس […] شنیدنتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور