رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

ادبیات اساطیریادبیات اساطیری با شهرنوش پارسی پور

این آخرین قسمت از برنامه ادبیات اساطیری است که شهرنوش پارسی پور  تهیه کننده آن است و با همراهی منوچهر قنبری آن را اجرا میکردند در این سلسله از برنامه ها فردوسی حکیم طوس و شاهنامه  مورد بررسی قرار گرفت. شنیدنادبیات اساطیری با شهرنوش پارسی پور و منوچهر قنبری

در این برنامه به چهارمین قسمت ادبیات اساطیری گوش میکنید تهیه کننده این برنامه شهرنوش پارسی پور است و با همکاری منوچهر قنبری تهیه و اجرا میگردد. در این بخش پیرامون آئین مهر بحث و گفتگو میگردد. شنیدنادبیات اساطیری با شهرنوش پارسی پور و منوچهر قنبری

دومین بخش از برنامه ادبیات اساطیری که شهرنوش پارسی پور تهیه کننده است و همراه با منوچهر قنبری آنرا اجرا میکند بر روی آنتن رادیو پویا فرستاده شد شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل