رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو
-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

داستان شبداستان شب : شبح نوشته علی اشرف درویشیان قصه گو :رهام شیحانی کارگردان ژرژ چهاربخش

https://vbadii.hipcast.com/deluge/vbadii-20190716184249-9536.mp3   این برنامه : داستان شبح از مجموعه درشتی نویسنده علی اشرف درویشیان قصه گو رهام شیخانی کارگردان ژرژ چهاربخش درشتی: […] شنیدنداستان شب درخشش نحس

داستان درخشش نحس از کتاب بی باد ،بی پارو نویسنده فریبا وفی -قصه گو : هایده آهی - کارگردان: ژرژ چهار بخش تهیه شده در رادیو پویا داستان اینگونه اغاز میشود: صبح که از خواب بیدار می‌شم، یاد زندگی روز قبلم می‌افتم. کدوم قسمتش؟ درست پرت‌ترین و دورافتاده‌ترین تکه‌ش. یعنی اگه دیروز رو یه مکان فرض کنیم یه جایی مثل یه خونه، از کل اون خونه، از اتاق‌ها و در و پنجره و حیاط و حوضش، من یاد کاهی می‌افتم که باد آورده کنار باغچه انداختتش و به‌زحمت دیده می‌شه شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل