رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

interview with Larry Everest& گفتگو با ستار رحمانی

In this program, you listen to our interview with Larry Everest and ستار رحمانی

Larry Everest is a spokesperson for the IEC, the author of Oil, Power & Empire – Iraq and the U.S. Global Agenda, and a contributor to Revolution / revcom.us who reported from Iran in 1979 and 1980

              ستار رحمانی عضو اتحادیه اساتید دانشگاهها و کالجهای انگلستان و از فعالان  حقوق کارگران و معلمان می باشد، او همچنین   نماینده رسمی و سخنگوی مهران رئوف دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران

است که با حمایت کمپین بین المللی اضطراری برای آزادی زندانیان سیاسی ایران برای آزادی این زندانی سیاسی تلاش میکند

ستار رحمانی

Larry Everest
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل