رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

مهدی ذوالفقاریگفتمان با مهدی ذوالفقاری ، میهمان برنامه : جهانگیر لقائی

در برنامه این هفته گفتمان جهانگیر لقائی کارشناس اقتصادی و کنشگر سیاسی شرکت دارد بحث امروز پیرامون سوسیال دموکراسی و دلائل نداشتن یک تشکل فراگیر از ایرانیان هوادار این شیوه سیاسی  می باشد. شنیدنگفتمان : میهمان برنامه بهزاد صمیمی

بهزاد صمیمی کنشگر سیاسی که سالهاست در آلمان سکونت دارد از چهره هائی است که با مسائل سیاسی به شکلی منطقی برخورد میکند و آینده ایران را در برقراری یک حکومت دموکراتیک می بیند و باور دارد که سوسیال دمکراسی میتواند برای ایران پسا جمهوری اسلامی آزادی ،عدالت و همبستگی به ارمغان بیاورد. شنیدنگفتمان با مهدی ذوالفقاری میهمان: دکتر سیاوش عبقری

دکتر سیاوش عبقری، استاد دانشگاه Morehouse در شهر آتلانتای آمریکا از بنیانگذاران حزب آرا میهمان امروز برنامه گفتمان است در سلسله برنامه های تازه گفتمان مهدی ذوالفقاری ضرورت تشکل سوسیال دمکراتهای ایرانی را مورد سوال قرار می دهد شنیدنگفتمان :مهدی ذوالفقاری با دکتر مسعود نقره کار

در برنامه این هفته گفتمان ، مهدی ذوالفقاری پای صحبت دکتر مسعود نقره کار نشسته است در این برنامه دکتر نقره کار پیرامون جلساتی که در کالیفرنیا پیرامون چرائی حمایت از جنبش خارج از کشور برگزار شد صحبت میکند و توضیحاتی پیرامون روند کاری "کمیته حمایت"از 14 کنشگر سیاسی در ایران -نه به جمهوری اسلامی را مطرح میکند  شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل