رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

هایده آهیداستان شب: هامون و دریا قسمت اول

داستان هامون و دریا نخستین داستانی است که هفت سال پیش در برنامه داستان شب رادیو پویا به اجرا درآمد هامون و دریا نوشته عباس جهانگیریان است و هایده درودیان قصه گوی این داستان است. کارگردان داستان شب ژرژ چهار بخش می باشد شنیدنداستان شب درخشش نحس

داستان درخشش نحس از کتاب بی باد ،بی پارو نویسنده فریبا وفی -قصه گو : هایده آهی - کارگردان: ژرژ چهار بخش تهیه شده در رادیو پویا داستان اینگونه اغاز میشود: صبح که از خواب بیدار می‌شم، یاد زندگی روز قبلم می‌افتم. کدوم قسمتش؟ درست پرت‌ترین و دورافتاده‌ترین تکه‌ش. یعنی اگه دیروز رو یه مکان فرض کنیم یه جایی مثل یه خونه، از کل اون خونه، از اتاق‌ها و در و پنجره و حیاط و حوضش، من یاد کاهی می‌افتم که باد آورده کنار باغچه انداختتش و به‌زحمت دیده می‌شه شنیدنتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل