رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

ژرژ چهاربخشداستان شب: هامون و دریا قسمت اول

داستان هامون و دریا نخستین داستانی است که هفت سال پیش در برنامه داستان شب رادیو پویا به اجرا درآمد هامون و دریا نوشته عباس جهانگیریان است و هایده درودیان قصه گوی این داستان است. کارگردان داستان شب ژرژ چهار بخش می باشد شنیدنداستان شب : شبح نوشته علی اشرف درویشیان قصه گو :رهام شیحانی کارگردان ژرژ چهاربخش

https://vbadii.hipcast.com/deluge/vbadii-20190716184249-9536.mp3   این برنامه : داستان شبح از مجموعه درشتی نویسنده علی اشرف درویشیان قصه گو رهام شیخانی کارگردان ژرژ چهاربخش درشتی: […] شنیدن
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل