رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

دنج کتاب برنامه سوم

 

 

 در سومین قسمت برنامه دنج کتاب ابتدا کتاب زیبایی شناسی ادبیات با ترجمه عبداله سالاروند به شما معرفی می گردد آنگاه بحثی شنیدنی در باره هاناآرنت را خواهید شنید   پس از آن مطلبی تخت عنوان روشنفکران و دولت  از کتاب دکتر نگین نبوی را خواهید شنیددر بخش بعدی داستان خوانی یک نویسنده جوان بنام رضا بیگدلی را گوش خواهید کرد و پس از آن کتاب   پرویز رهبری مقدم  تحت عنوان الفبای همکاری به شما معرفی میشود ودر آخرین بخش برنامه رمان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ با ترجمه رضا فرخ فال به شما معرفی میگردد
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل