رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان با مهدی ذوالفقاری میهمان این هفته :دکتر مسعود نقره کار

در سلسله برنامه های تازه گفتمان ضرورت تشکل سوسیال دمکرات های ایرانی مورد بحث قرار می گیرد میهمان این هفته گفتمان دکتذ مسعود نقره کار است.

دکتر مسعود نقره کار (پزشک) متولد ۱۳۳۲ تهران است. او از سال ۱۳۴۷ کوشش های نوشتاری خود را شروع کرد و با چاپ مقالات ادبی، اجتماعی و نیز سیاسی در ایران و نیز خارج از ایران به عنوان نویسنده ای پرکار و جدی به کار پرداخته است.

مسعود نقره کار، پزشک، نویسنده و پژوهشگر، تا کنون 30  جلد کتاب در چهار عرصه منتشر کرده است:

۱- تاریخ جنبش روشنفکری و کانون نویسندگان ایران ( ۶ کتاب)، برای نمونه: مجموعه ی ۵ جلدی ”بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران، بررسی تاریخی – تحلیلی کانون نویسندگان ایران ”، زنگی های گود قدرت

۲- دگراندیشی و کشتار دگراندیشان در ایران ( ۵ کتاب)، برای نمونه: کتاب مقدمه ای بر کشتار دگراندیشان در ایران

۳- پزشکی و روانشناسی ( ۸ کتاب)، برای نمونه: ”مقدمه ای بر روانشناسی علمی – پاولوف گرایی”، کتاب ”تراژی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ایران”

۴- ادبیات داستانی ( ۸ کتاب)، برای نمونه: رمان “بچه های اعماق”، مجموعه ی داستان کوتاه ”نوعی از زندگی”، و رمان ”مسیح گورستان طلایی” به زبان انگلیسی ، هذیان های مقدس   رویاهای آبی مصاحبه با یک «شاعر دیوانه» .

آخرین کتاب دکتر مسعود نقره کار روزی که من ایرانی امریکائی شدم نام دارد که خاطره گونه ای  در باب پذیرش پدیده شگرف مهاجرت است

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل