رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان: ضرورت داشتن تشکل سوسیال دمکرات

برنامه امروز گفتمان به بحث و تبادل نظر پیرامون ضرورت داشتن یک تشکل سوسیال دمکرات پرداخته است میهمانان این برنامه خانم ها ثریا ندیم پور و شهلا عبقری هستند

ثریا ندیم پور
شهلا عبقریتلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل