رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتمان : میهمان برنامه بهزاد صمیمی

بهزاد صمیمی کنشگر سیاسی که سالهاست در آلمان سکونت دارد از چهره هائی است که با مسائل سیاسی به شکلی منطقی برخورد میکند و آینده ایران را در برقراری یک حکومت دموکراتیک می بیند و باور دارد که سوسیال دمکراسی میتواند برای ایران پسا جمهوری اسلامی آزادی ،عدالت و همبستگی به ارمغان بیاورد.

مهدی ذوالفقاری در این برنامه به سراغ بهزاد رفته است تا از نظرات وی پیرامون ضرورت داشتن یک تشکل قوی برای سوسیال دمکراسی جویا شود.

 
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل