رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

گفتگوی دکتر صونا کاظمی بامعصومه عطائی

خوشحالیم که برنامه تازه رادیو پویا با همت دکتر صونا کاظمی با این برنامه شروع به کارمیکند این برنامه همچنانکه از نامش پیداست وظیفه انسانی ما حمایت از  انسانهائی است که نگذاشته اند صدائی داشته باشند در نخستین برنامه معصوه عطائی مهمان برنامه می باشد
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل