رادیو پویا

-
تازه های رادیو
-
راهنمای رادیو
-
بایگانی رادیو

بایگانی رادیو پویا

-
برنامه همراهان
-
معرفی همراهان

در باره شورای ملی تصمیم و پاسخ به برخی از پرسش ها و نقدها با دکتر مسعود نقره کار: سخنگوی شورای ملی تصمیم

 

 

 

در تاریخ چهارم جولای برابر با 13 تیرماه” شورای ملی تصمیم” اعلام موجودیت کرد ،این شورا در آغاز به همت و پیشنهاد تعدادی از امضاکنندگان بیانیه معروف به چهارده نفر از داخل ایران و جمعی از چهره های نامدار اپوزیسیون شکل گرفت و بعد از نزدیک به یکسال برنامه ریزیو تدارکات وسیع سرانجامروز 13 تیر به صورت رسمی وارد کارزار سیاسی ایران شداز نخستین ساعات اعلام موجودیت در کنار استقبال شور انگیز بسیاری از مردم و کنشگران سیاسی برخی از افراد اپوزیسیون به نقد این حرکت پرداختند و برخی گام فراتر نهاده مبادرت به تخریب و دروغ پردازی پیرامون این حرکت نمودند رادیو پویا با دعوت از دکتر مسعود نقره کار سخنگوی شورای ملی تصمیم رفت تا برای برخی از این انتقادات پاسخ پیدا بکند در این برنامه گفتگوی وحید بدیعی را با دکتر مسعود نقره کار می بینید و می شنوید
تلفن های رادیو پویا

تلفن رایگان از آمریکا و کانادا:

866-938-2788

تلفن بین المللی:

001-925-322-5499

-
اخبار دویچه وله
-
پیوندها

کمک مالی

رادیو پویا سازمانی غیر انتفاعی است و هزینه هایش توسط گردانندگانش و کمک مالی شنوندگانش تامین میگردد. این سازمان در آمریکا به ثبت رسیده است و کمک مالی شما از معافیت مالیاتی در آمریکا برخوردار است.

حمایت از برنامه شهر نوش پارسی پور

دانلود اپلیکیشن موبایل